Vaphana on vapaa-sanan essiivi Perhojoen murteella

— joka ei ole muiden määräysvallan alainen, vangittuna tms.; irrallaan oleva; esteetön; estoton; joutilas; ilman tukea oleva; avoin; maksuton

Suomen etymologinen sanakirja

function (x, size, replace = FALSE, prob = NULL) 
{
  if (length(x) == 1L && is.numeric(x) && is.finite(x) && x >= 
    1) {
    if (missing(size)) 
      size <- x
    sample.int(x, size, replace, prob)
  }
  else {
    if (missing(size)) 
      size <- length(x)
    x[sample.int(length(x), size, replace, prob)]
  }
}